มาขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของคุณได้ง่ายๆ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับ ศูนย์บริหารเครือข่าย SMEs บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด Business Matching เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs / OTOP ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ก้าวสู่ตลาดการแข่งขันผ่านช่องทาง 7-catalog และ E-commerce เป็นการเพิ่มช่องทางการขาย ขยายกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจ โดยมีร้าน 7-Eleven รองรับการจัดส่งสินค้าอยู่ทั่วประเทศ และบริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้า

24 Shopping Co.Ltd. เป็นผู้สรรหาและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางนิตยสารราย 2 เดือน 7-Catalog และผ่าน E-Commerce :  www.shopAt7.com และ 7-catalog on Shelf (ในร้าน 7-Eleven)

เงื่อนไขการการเข้าร่วมกิจกรรม

-เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว.แล้ว และยังไม่มีสินค้าจำหน่ายใน 24 Shopping 

-ไม่จำกัดกลุ่มสินค้า ยกเว้นกลุ่มบริการและกลุ่มอาหารที่มีอายุสินค้าน้อยกว่า 1 ปี

** พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. จะได้รับสิทธิพิเศษจาก 7-Catalog (หากสินค้าผ่านการคัดเลือก)

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับ สสว.ฟรี คลิ๊กที่นี่

 

การสมัคร....

กรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปสินค้าส่งไปที่

อีเมลล์ aiyadatho@cpall.co.th 

หรือ แฟกซ์ 02-677-9059 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

02-677-1019, 02-677-1023

 

การเตรียมความพร้อมในการเจรจาธุรกิจ (หากท่านผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น)

1.จัดเตรียมข้อมูลบริษัทและข้อมูลผลิตภัณฑ์

2.จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวจริง

3.จัดเตรียมข้อมูลมาตรฐานการรับรองต่างๆของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจดทะเบียนการค้าของบริษัท(ถ้ามี)

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม